Sporządzanie pism, pozew, umowy, windykacja oraz wnioski/zmiany KRS

Opis

Świadczymy usługi zarówno dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców.

Do naszej specjalizacji należy prawo cywilne, gospodarcze rodzinne oraz karne.

Zajmujemy się rejestracją spółek, dokonywaniem wszelkich zmian, m. in. zmian w strukturze własnościowej oraz zarządczej, sposobu reprezentacji podmiotu, zmian przedmiotu działalności, zmian dotyczących kapitału zakładowego, nazwy spółki, adresu, siedziby, tworzenia oddziałów, zawieszeniem i odwieszeniem wykonywania działalności.

Zajmujemy się również:
- sporządzaniem pism procesowych,
- sporządzaniem pozwów i odpowiedzi na pozwy,
- sporządzaniem skarg, odwołań, zażaleń, wniosków, sprzeciwów od nakazów zapłaty,
- tworzeniem i opracowywaniem wszelkiego rodzaju umów, w tym m. in. umów najmu, kupna-sprzedaży, umów związanych ze stosunkiem pracy, umów pożyczek, umów dotyczących współpracy handlowej,
- tworzeniem i opracowywaniem regulaminów,
- tworzeniem i opracowywaniem uchwał organów wewnętrznych spółek,
- sporządzaniem pism do instytucji państwowych,
- przygotowywaniem umów cesji, w tym cesji wierzytelności,
- sporządzaniem porozumień w sprawie przesyłania faktur drogą elektroniczną,
- tworzeniem i opracowywaniem pełnomocnictw.

W przypadku zainteresowania w/w usługami, proszę o kontakt w celu omówienia szczegółów oraz dokonania wyceny.

Termin wykonania usługi a także jej wycena ustalany jest po zapoznaniu się z kompletną dokumentacją dostarczoną przez Klienta.

Świadczymy usługi na terenie całego kraju.

Zapraszam do kontaktu i współpracy.

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

Pomoc prawna online

November 16, 2020 09:37
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj

Podobne ogłoszenia

Loading...